dersler

PROGRAMA AİT DERSLER

En az %30 İngilizce olarak yürütülecek “Bilim ve Teknoloji Tarihi Birinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı”nda verilmesi önerilen dersler aşağıda listelenmiştir.

Zorunlu Dersler

1.Dönem

(Z) Teknolojinin Gelişim Tarihi (History of Development in Technology) (3+0) (Türkçe) (A. Çökelez)

(Z) Historiography for History of Science (Bilim Tarihi Yazıcılığı) (3+0) (İngilizce) (T. Zorlu)

2. Dönem

(Z) Tarihte Mühendislik (Engineering in History) (3+0) (Türkçe) (A.Çökelez)

(Z) Science and Technology in Industrial Revolution (Sanayi Devriminde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce) (T. Zorlu)

Kredisiz dersler

(Z) Seminer (0+0)

(Z) Tez (0+0)

Seçmeli Dersler

(S) Astronomi Tarihi (History of Astronomy) (3+0) (Türkçe) (K.Y. Ekşi)

(S) Bilim Aletlerinin Tarihsel Gelişimi (Historical Development of Scientific Devices) (3+0) (Türkçe) (B.Barutçu-M.Çakan)

(S) History of Design (Tasarım Tarihi) (3+0) (İngilizce) (G. Turan)

(S) History of Geology (Yer Bilimleri Tarihi) (3+0) (İngilizce) (C. Şengör)

(S) İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji (Science and Technology in Islamic World) (3+0) (Türkçe) (E. Ceylan)

(S) Sanat Tarihi (History of Art) (3+0) (Türkçe) (A. E. Birkandan)

(S) Science and Technology in the Missionary Activities in the Middle East (Ortadoğu’daki Yabancı Okullanın Faaliyetlerinde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce) (M. A. Doğan)

(S) Scientific Revolution (Bilimsel Devrim) (3+0) (İngilizce) (H. Karataş)

(S) Şehircilik Tarihi (History of Urbanism) (3+0) (Türkçe) (Ö. Atalay)

(S) The Rise of Civilizations (Medeniyetlerin Doğuşu) (3+0) (İngilizce) (B. Arıkan)

(S) Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi (History of Turkish Science and Technology) (3+0) (Türkçe) (T. Zorlu)

(S) Warfare and Technology in History (Tarihte Savaş ve Teknoloji) (3+0) (Türkçe) (T. Zorlu)

(S) Philosofy of Science (Bilim Felsefesi) (3+0) (ing) (A. Turanlı)

(S) Religion and Science (Din ve Bilim) (3+0) (ing) (G. Mion)

(S) Technology and Modern Warfare (Teknoloji ve Modern Savaşlar) (3+0) (İng) (A. Çalkıvik)

(S) Science and Technology in Films (Filmlerde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İng) (E. Yetişkin)