Zorunlu Dersler

1.Dönem

(Z) Teknolojinin Gelişim Tarihi (History of Development in Technology) (3+0) (Türkçe) 

(Z) Historiography for History of Science (Bilim Tarihi Yazıcılığı) (3+0) (İngilizce)

2. Dönem

(Z) Tarihte Mühendislik (Engineering in History) (3+0) (Türkçe) 

(Z) Science and Technology in Industrial Revolution (Sanayi Devriminde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce)

Kredisiz dersler

(Z) Seminer (0+0)

(Z) Tez (0+0)

Seçmeli Dersler

(S) Astronomi Tarihi (History of Astronomy) (3+0) (Türkçe)

(S) Bilim Aletlerinin Tarihsel Gelişimi (Historical Development of Scientific Devices) (3+0) (Türkçe) 

(S) History of Design (Tasarım Tarihi) (3+0) (İngilizce)

(S) History of Geology (Yer Bilimleri Tarihi) (3+0) (İngilizce)

(S) İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji (Science and Technology in Islamic World) (3+0) (Türkçe)

(S) Sanat Tarihi (History of Art) (3+0) (Türkçe)

(S) Science and Technology in the Missionary Activities in the Middle East (Ortadoğu’daki Yabancı Okullanın Faaliyetlerinde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce)

(S) Scientific Revolution (Bilimsel Devrim) (3+0) (İngilizce)

(S) Şehircilik Tarihi (History of Urbanism) (3+0) (Türkçe)

(S) The Rise of Civilizations (Medeniyetlerin Doğuşu) (3+0) (İngilizce)

(S) Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi (History of Turkish Science and Technology) (3+0) (Türkçe)

(S) Warfare and Technology in History (Tarihte Savaş ve Teknoloji) (3+0) (Türkçe)

(S) Philosofy of Science (Bilim Felsefesi) (3+0) (ing)

(S) Religion and Science (Din ve Bilim) (3+0) (ing)

(S) Technology and Modern Warfare (Teknoloji ve Modern Savaşlar) (3+0) (İng)

(S) Science and Technology in Films (Filmlerde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İng)