program-ciktilari

Çalışma Alanları ve Öğrenme Çıktıları

Çalışma Alanları

Bu programda;

 • Bilim ve teknolojinin farklı bilim havzalarında tarihsel gelişimi,
 • Modern bilimin oluşumu, bilimin kurumsallaşması,
 • Sanayi devrimi ve etkileri,
 • Anadolu topraklarında bilim ve teknolojinin gelişimi,
 • Cumhuriyet döneminde bilimsel çalışmalar, bilim politikaları,
 • Bilim Akademileri,
 • Bilim tarihi yazıcılığı ve metodolojisi,

gibi konular incelenecek ve bu konularda uluslararası orijinal çalışmalar yapılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

 • Bilim, bilme ihtiyacı ve bilimsel yöntemin esasları ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
 • Tarih yöntemini bilme; bilim ve teknoloji tarihinde akademik düzeyde araştırma yapabilmek üzere gerekli metod ve araçları kullanma,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin bilgileri, problem çözme ve uygulama becerilerini tarih bilimine özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz edebilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili bilgileri disiplinlerin oluşumuna yön veren gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanma ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Antik devirlerden başlayarak farklı medeniyetlerde bilimin ve teknolojinin gelişim aşamalarını analiz etme, yorumlama,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi çalışmaları için verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması (Alana Özgü Yetkinlik).
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dil ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde aktarabilme.